Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Zamir Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Zamir (Adıl)
İsim olmadıkları halde isim gibi kullanılan bu sözcüklere zamir diyoruz. Cümle içinde zamirin karşıladığı isim ya da söz öbeği bilinmiyorsa, cümle belirsiz bir anlam taşır.

Zamirler değişik bölümlere ayrılır. Bunları sağdaki menüde gördüğünüz şekilde 5 ayrı grupta sıralayabiliriz. Şimdi bunları tek tek inceleyelim.

1. Şahıs (kişi) Zamirleri

Şahıs isimlerinin yerine geçen zamirlerdir. Dilimizde altı şahıs olduğuna göre altı tane şahıs zamiri var demektir.
Ben biliyorum.
Sen biliyorsun.
O biliyor.
Biz biliyoruz
Siz biliyorsunuz.
Onlar biliyorlar.

2. Dönüşlülük Zamiri

Bu zamir “kendi” sözcüğüdür. Şahıs isimlerinin yerine geçebileceği gibi hayvan isimlerinin ya da cansız varlıkların isimlerinin yerine de geçebilir. Çoğu zaman ek alarak kullanılır.

Kendim Kendimiz
Kendin Kendiniz
Kendi Kendileri

Bu sözcüklerdeki altı çizili ekler dönüşlülük zamirinin hangi şahsı ifade ettiğini gösterir.

Dönüşlülük zamirinin en önemli özelliği, diğer zamirlerle beraber kullanılabilmesidir. Böyle durumlarda zamir, pekiştirme anlamı taşır.

“Bu soruyu ben kendim çözdüm.”

Cümlesinde hem “ben” hem “kendim” zamirleri kullanılmış; böylece “ben” zamirinin anlamı kuvvetlenmiş.

3. İşaret Zamirleri

İsimleri, yerlerini işaret ederek karşılayan zamirlerdir. Bunlar işaret sıfatının zamirleşmesiyle oluşmuştur.

Bu geldi. Bunlar alındı.
Şu satıldı. Şunlar çağırdı.
O gidecek. Onlar beğenildi.

Cümlelerinde altı çizili sözcükler işaret zamirleridir. Burada üçüncü tekil şahıs için kullanılan “o” zamiriyle, işaret zamiri olan “o” zamirini karıştırmayalım. Şahıs zamirleri sadece şahıslarda kullanılır.

O, ders çalışıyor.” cümlesinde şahıs zamiri olan “o” sözü “O, demirden yapılmış.” cümlesinde insan olamayacağından işaret zamiri olmuştur.

Ancak işaret zamirleri insanlar için de kullanılabilir.

Bu benim kardeşim, şu da onun arkadaşı.”

Cümlesinde altı çizili zamirler işaret zamiri oldukları halde şahıs isimlerinin yerlerine geçmiş. Bu durumda “o” işaret zamirinin de insanı karşılayacağı düşünülebilir. Örneğin sınıfta işaret ederek,

Bu, tembel; şu, biraz çalışkan; o, sınıfın en iyisi.”
dersek “o” işaret zamiridir. Çünkü “o” şahıs zamiri sözü edilen kişinin yanımızda olmadığı yani bizim onu görmediğimiz durumlarda kullanılır.

Bunların dışında işaret bildiren başka zamirler de vardır. Ancak bunların yapısı biraz farklıdır.

Burası eskiden boştu.
Şurası sizin ev miydi?
Orası pek hoşuma gitmedi.
Buraları bize aitti.
Şuraları temizleyin.
Oraları unuttum bile ben.

Cümlelerinde altı çizili sözcükler de işaret zamirleridir. Bunların dışında,

Bu kitap benim, öteki senin.”

Cümlesindeki altı çizili zamir gibi daha birkaç işaret zamiri de vardır.

4. Belgisiz Zamirler


İsimleri, tam olarak belli olmayan bir nicelik yönünden belirten belgisiz sıfatlar, isimler düşünce onları karşılar ve belgisiz zamir olur.

Bazı insanlar çalışkandır.” cümlesinde altı çizili sıfat;
Bazıları çalışkandır.” cümlesinde zamir olur. Çünkü “insanlar” isminin yerine geçer. Bunu birkaç örnekte daha gösterelim.

Birçok öğrenci bu konuyu bilmez.
sıfat

Birçoğu bu konuyu bilmez.
zamir

Hiçbir kalemi beğenmedim.
sıfat

Hiçbirini beğenmedim.
zamir

Birkaç yaşlı parkta oturuyordu.
sıfat

Birkaçı parkta oturuyordu.
zamir

Sıfat olarak kullanılmayan belgisiz zamirler de vardır:
Herkes senin burada olduğunu sanıyordu.
Kimse ben haber vermeden içeri girmesin.
Hepsi de çok ucuz fiyata satılmış.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcükler sadece zamir olarak kullanılabilir.

5. Soru Zamirleri


İsimlerin yerlerine soru yoluyla geçen sözcüklerdir. Bu sözcüklerin yerine, sorduğu isimler getirilebilir.

“Bu çiçeği sana arkadaşından başka kim getirir?”

Cümlesinde altı çizili söz, çiçeği getiren kişinin isminin yerine kullanılmıştır. Bu kişinin ismini “kim” zamirinin yerine koyabiliriz.

Çarşıdan ne aldın?
Nerede oturuyorsunuz?
Hangisi önce geldi?
Kaçı bizimle gelecek?

Zamirler, kendileri gibi ismin yerine geçen adlaşmış sıfatlarla karıştırılmamalıdır. Bunların ikisi de ismin yerine geçiyor. Ancak zamirler isimlerin herhangi bir niteliğini bildirmediği halde adlaşmış sıfatlar ismi niteliğiyle beraber karşılar.

Bu kadın dün de gelmişti.
Yaşlı kadın dün de gelmişti.

Bu cümlelerde altı çizili sözlerin ikisi de sıfattır. Birincisi işaret sıfatı, ikincisi ise niteleme sıfatıdır. Bu sıfatların belirttiği “kadın” isimleri cümleden çıkarılırsa,

Bu dün de gelmişti.”
Yaşlı dün de gelmişti.”

şekline gelen cümlelerde altı çizili sözler ismin yerine geçmişlerdir. Bu sözcüklerin anlamlarına baktığımızda “bu” sözcüğünün, yerine geçtiği ismin niteliğini bildirmediğini, “yaşlı” sözcüğünün ise bildirdiğini görüyoruz. Öyleyse birincisi zamir, ikincisi adlaşmış sıfattır.


Zamir Resimleri

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Zamir Sunumları

 • 4
  Önizleme: 3 yıl önce

  Zamirler Sunusu (PPTX)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  HAZIRLAYANZAMİR VE TÜRLERİDEĞERLENDİRME SORULARI

  2. Sayfa
  ZAMİRKişi Zamirleriİşaret ZamirleriSoru ZamirleriBelgisizZamirEk Hal.ZamirlerAna Sayfastyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  ZAMİR Cümlede gerektikçe adların yerini tutan, onlara elçilik yapan sözcüklere zamir denir. Adlar varlıkların sürekli, zamirler ise geçici karşılıklarıdır.geristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  Kişi Zamirleri Kişi adlarının yerine kullanılan zamirlere kişi zamiri denir. Kişi zamirleri şunlardır: ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi. Örnek: Ben seni çok seviyorum. Bizimle pikniğe gelecek misin?geristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  İşaret Zamirleri Varlıkların adlarının yerini işaret eden zamirlere işaret zamiri denir. İşaret zamirleri şunlardır: bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar. Örnek: Bu çok çalışkan bir öğrencidir. Aldıkların bunlar mı?geristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  Soru Zamirleri Adların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamirleri denir. Soru zamirleri şunlardır: kim, ne, nere, kaçı… Örnek: Bugün bize ne aldın? Bu çocuk kim? geristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  Belgisiz Zamirler Hangi adların yerini tuttukları açıkça belli olmayan zamirlere belgisiz zamirler denir. Bazıları şunlardır: herkes, kimse, kimisi, biri, öbürü, hepsi… Örnek: Hepsini tanırım ben. Kimse bana bunu yapamaz.geristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  Ek Halindeki Zamirler 1-İlgi Zamiri: Bir adın yerini tutacak şekilde kullanılan –ki ekine ilgi zamiri denir. Örnek: Benimki daha güzel. Sağdakini ben alırım.devamstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  2- İyelik Zamirleri: İsim tamlamalarında tamlayanın şahıs zamiri olduğu durumlarda tamlananın almış olduğu kişi eklerine iyelik zamirleri denir.İyelik zamirleri şunlardır: -(i)m, -(i)n, -i ….. Örnek:Arabam düşündüğünden daha hızlıdır.Öğretmenim, sizi çok seviyorum.geristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  DEĞERLENDİRME SORULARIAna SayfaDEĞERLENDİRME SORULARIstyle.visibility

  11. Sayfa
  SORU-1 Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi zamirdir?a) Şunun görevi ne?b) Onu sakın kırma.c) Gidişi beni çok üzdü.d) Böyle gidersen yetişemezsin.A)B)C)D)

  12. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın

  13. Sayfa
  SORU-2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? a) Herkes beni seviyordu. b) Kimileri çok vurdum duymaz. c) Bu ev çok güzel. d) Sana ne getireyim?A)B)D)C)

  14. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  15. Sayfa
  SORU-3 Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisi belgisiz zamirdir? a) Ben sana yapacağımı bilirim. b) Bugün kimseyi görmedim. c) Sana kantinden ne alayım? d) Onları büyük saksıya dikin.A)B)C)D)

  16. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  17. Sayfa
  SORU-4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri yoktur? a) Orada iki evimiz var. b) Bu olayda hata senin. c) O,hastanede yatıyor. d) Şunu alacağım.A)B)C)C)

  18. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  19. Sayfa
  SORU-5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri vardır? a) Şunu alabilir miyim? b) Hepsi çok güzel olmuş. c) Bunların sorumlusu sensin. d) Kim almış çoraplarımı?A)B)C)D)

  20. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  21. Sayfa
  SORU-6 Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz zamir yoktur? a) Kimse karşı çıkmadı. b) Herkes olayı anladı. c) Şunu alır mısın? d) Birkaçı hariç çoğu geldi.A)B)C)D)

  22. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  23. Sayfa
  SORU-7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmamıştır? a) Hangisi sana daha yakın? b) Kimi daha çok seviyorsun? c) Sana ne almasını isterdin? d) Hangi çocuk senin Ayşe?A)B)C)D)

  24. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  25. Sayfa
  SORU-8 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde işaret zamiri vardır? a) Birçoğu seni seviyor. b) Bu,sazı güzel çalar. c) Kimi arıyorsun? d) Ben çok hastayım.A)B)C)D)

  26. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  27. Sayfa
  SORU-9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır? a) Sizin kaç eviniz var? b) Senin suçun yok. c) Benimki daha güzel. d) Sana diyeceğim yok Olgun.A)B)C)D)

  28. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  29. Sayfa
  SORU-10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? a) Marketten ne aldın? b) Kaç soru çözdün? c) Hangi konuda konuştu? d) Kaç taflan yedin?A)B)C)D)

  30. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Sorular bitmiştir.Çıkmak için tıklayın.

  31. Sayfa
  Yanlış cevap.Soruya dönüp tekrardeneyin

Zamir Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Zamir Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Zamir Nedir?
  İç yüz, iç

 • 0
  10 ay önce

  Varlıkları ifade etmek istediğimizde onların ismini söyleriz: Ahmet, kalem, masa, çiçek vb. “Hasan kalemi aldı.” cümlesini bazen varlığın yerine farklı kelimeler kullanarak ifade ederiz, örneğin “Hasan onu aldı.” deriz. “Hasan onu aldı.” dediğimizde “onu” sözcüğünün “kalem” sözcüğü yerine kullanıldığını anlarız. Bu şekilde ismin yerine kullanılan kelimelere zamir (adıl) adı verilir.
   >  Zamirler, yerini tuttukları varlıklara ve özelliklerine göre 2 ana başlıkta incelenir:

  Zamir Kavram Haritası

   

  1. Sözcük Durumundaki Zamirler


  1.1. Kişi (Şahıs) Zamirleri


  İnsan isminin yerini tutan kelimelere kişi zamiri denir. Üç tekil, üç de çoğul olmak üzere toplam altı tane şahıs zamiri vardır:
  1. tekil kişi → ben
  2. tekil kişi → sen
  3. tekil kişi → o
  1. çoğul kişi → biz
  2. çoğul kişi → siz
  3. çoğul kişi → onlar
   
   UYARI  Zamirler isim çekim eklerini alabilirler. Bu yüzden kişi zamirleri karşımıza çekim eki almış şekilde çıkabilir.
  ben + e → bene → bana
  sen + i → seni
  o + (n)dan → ondan
  biz + im → bizim
  siz + de → sizde
  onlar + ı → onları
   

  Örnek(ler)
  » Pikniğe sadece Enes katılmadı. → Pikniğe sadece o katılmadı.
  » Benim taşıdığım kutu çok ağır, senin taşıdığın kutu çok hafif.
  » Annem bana hediye almış.
  » Sizi ben de görmek istiyorum.
  » Taraftar olarak biz onlardan çok farklıyız.

   
   NOT  “Kendi” sözcüğü de şahıs zamirleri içinde değerlendirilir ve bu zamire “dönüşlülük zamiri” adı verilir.

  Örnek(ler)
  » Bırakın kendi işini kendi yapsın.
  » İnsan kendini düşünmeli bazen.

   

  1.2. İşaret (Gösterme) Zamirleri


  Varlıkların adını söylemeden, onları işaretle göstermeye yarayan sözcüklere işaret zamiri denir. “Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası, öteki vb.” işaret zamirleridir.

  Örnek(ler)
  » Şunları arkadaşlarım için alayım.
  » Ahmet Beyler buraya on yıl önce taşınmış.
  » Size ait olan kitaplar orada.
  » Bu, yapılacak işlerin listesi.

   
   NOT  “O ve “onlar” sözcükleri hem işaret hem de kişi zamiri olarak kullanılabilirler. Bu kelimeler insan isminin yerini tutuyorsa şahıs zamiri, insan dışı varlıkların yerini tutuyorsa işaret zamiridir.

  Örnek(ler)
  » Onu kütüphanede çalışırken görmüşler. (İnsan ismi yerine kullanıldığı için kişi zamiri)
  » Onu cüzdanıma koyarken düşürmüşüm. (İnsan dışı varlık (para, fotoğraf vb.) yerine kullanıldığı için işaret zamiri)

   
   NOT  “Bu, şu, o” sözcükleri bir isimden önce kullanılıyor, o ismi etkiliyorsa bu sözcükler zamir olmaktan çıkar, işaret sıfatı olurlar.

  Örnek(ler)
  » Bu telefon babama ait. (“telefon” sözcüğünü işaret ettiği için işaret sıfatı)
  » Bu babama ait. (bir ismin yerini tuttuğu için işaret zamiri)

   

  1.3. Belgisiz Zamirler


  Varlıkların yerini tutmalarına rağmen hangi varlığın yerine kullanıldığı tam ve açıkça belli olmayan sözcüklere belgisiz zamir denir. “Bazıları, biri, kimi, hepsi, herkes, kimse, birçoğu, birkaçı, şey vb.” sözcükler belgisiz zamirlerdir.

  Örnek(ler)
  » Testteki sorulardan birkaçı çok kolaydı.
  » Olanları kimse anlamıyordu.
  » Biri telefonuma çağrı bırakmış.

   
   NOT  Belirsizlik bildiren sözcükler bir isimden önce kullanılıyor, o ismi etkiliyorsa bu sözcükler belgisiz sıfat, bir ismin yerini tutuyorsa belgisiz zamir olur.

  Örnek(ler)
  » Bazı veliler toplantıya katılmadı. (“veliler” sözcüğünü belirttiği için belgisiz sıfat)
  » Bazıları toplantıya katılmadı. (bir ismin yerini tuttuğu için belgisiz zamir)

   

  1.4. Soru Zamirleri


  İsimlerin yerini soru yoluyla tutan sözcüklere soru zamiri denir. “Ne, kim, kimi, hangisi, kaçı, nereye, nerede, nereden vb.” sözcükler soru zamirleridir.

  Örnek(ler)
  » Dolaptaki karpuzu kim yedi?
  » Marketten neler aldınız?
  » Bu saate kadar nerede kaldın?

   
   NOT  Soru bildiren sözcükler bir isimden önce kullanılıyor, o ismi etkiliyorsa bu sözcükler soru sıfatı, bir ismin yerini tutuyorsa soru zamiri olur.

  Örnek(ler)
  » Hangi soruyu yanlış yaptın? (“soru” sözcüğünü belirttiği için soru sıfatı)
  » Hangisini yanlış yaptın? (bir ismin yerini tuttuğu için soru zamiri)

   

  2. Ek Durumundaki Zamirler


  2.1. İyelik (Aitlik) Zamirleri


  Ek halinde olup getirildiği ismin hangi şahsa ait olduğunu bildirir. Bunlar aynı zamanda iyelik ekleridir.
  1. tekil şahıs iyelik eki → -(i)m
  2. tekil şahıs iyelik eki → -(i)n
  3. tekil şahıs iyelik eki → -ı, -i, -u, -ü, -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü
  1. çoğul şahıs iyelik eki → -(ı)mız, -(i)miz, -(u)muz, -(ü)müz
  2. çoğul şahıs iyelik eki → -(ı)nız, -(i)niz, -(u)nuz, -(ü)nüz
  3. çoğul şahıs iyelik eki → -ları, leri
  » (benim) defterim
  » (senin) defterin
  » (onun) defteri
  » (bizim) defterimiz
  » (sizin) defteriniz
  » (onların) defterleri
  » Kalemim kırılmış.
  » Dün evlerine misafir oldum.
   
   UYARI  3. tekil şahıs iyelik eki “ı, i, u, ü” ile belirtme hal eki olan “ı, i, u, ü” birbiriyle karıştırılmamalıdır.
  Bu iki eki karıştırmamak için eki alan kelimenin başına “onun, onların” kelimelerinden uygun olanı getiririz. Cümlenin anlamında herhangi bir bozulma olmuyorsa o ek iyelik ekidir, cümlenin anlamında bozulma oluyorsa hal ekidir.

  Örnek(ler)
  » Telefonu benim telefonumdan hızlıydı.
  Bu cümlede “telefonu” sözcüğünün başına “onun” getirebiliyoruz: “Onun telefonu benim telefonumdan hızlıydı.” Bu yüzden “-u” eki iyelik ekidir.
  » Telefonu yere düşürdü.
  Bu cümlede “telefonu” sözcüğünün başına “onun” getiremiyoruz: “Onun telefonu yere düşürdü.” Bu yüzden “-u” eki hal ekidir.

   

  2.2. İlgi Zamirleri


  Cümlede daha önce geçmiş bir ismin yerini tutan “-ki”  eki ilgi zamiridir. Bu zamir kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır.

  Örnek(ler)
  » Benim kalemim kırmızı, seninki siyah.
  Bu cümlede “kalem” sözcüğü iki kere tekrarlanmayarak “-ki” eki “kalem” sözcüğünün yerine kullanılmıştır. “-ki” eki ismin yerine kullanıldığı için ilgi zamiridir.
  » Benimki kırıldı, senin bardağını kullanabilir miyim?
  » Senin notların benimkinden yüksek.


   
   UYARI  İlgi zamiri olan “-ki”, bağlaç olan “ki” ve sıfat yapan “-ki” eki ile karıştırılmamalıdır.

  Örnek(ler)
  » Evdeki hesap çarşıya uymaz. (“hesap” sözcüğünü nitelediği için sıfat yapan “-ki”)
  » Şemsiyen yoksa benimkini alabilirsin. (“şemsiye” sözcüğü yerine kullanıldığı için ilgi zamiri)
  » O kadar geveze ki hiç susmayacak sandım. (cümleleri birbirne bağladığı için bağlaç)  Zamir Nedir? Zamirler (Adıllar), Zamir Çeşitleri  İsim olmadığı halde cümlede ismin yerini tutan, kişileri ya da herhangi bir varlığı işaret yoluyla, soru yoluyla ve belli belirsiz bir şekilde karşılayan sözcüklere zamir denir. Zamirlertek başlarına kullandıklarında herhangi bir ismi karşılamazlar. Zamirlerin anlam kazanması için bir ismin anlamını karşılamaları gerekmektedir.
   
  Zamirler yani adıllar yardımıyla dilde büyük bir tasarruf yapılmış olunur. Çünkü insan ya da varlıkların isimlerini cümlelerde tekrarlamak hem cümleyi uzatacaktı hem de cümleyi daha karışık hale getirecekti. Bu nedenle varlıklar “Ben, sen, bu, şu, o” şeklinde kısa yoldan zamirler sayesinde cümle içinde kullanılabilmektedir.
   

     Zamir Çeşitleri  Şahıs (Kişi) Zamirleri
  İşaret Zamiri
  Belgisiz Zamir
  Soru Zamiri
  Dönüşlülük Zamiri
  İlgi Zamiri  Zamirlerle ilgili bilmemiz gereken iki özellik şudur:
  1. Zamirler ismin yerini tutar ve isim yerine kullanılırlar.
  2. Zamirler isim çekim eklerini alabilirler.
  Bu iki özelliği aklımızdan çıkarmamalıyız.
   


  Örnek

  Ahmet’in yarın İzmir’de olması gerekiyor.
   
  Onun yarın burada olması gerekiyor.
  İlk örnekte isimlerle kurulan cümlenin alttaki örneğinde ise “Ahmet ve İzmir” yerine zamirin kullanıldığını görebiliriz.


  Zamirler genel olarak 6 başlıkta incelenir. Zamir çeşitleri şu şekildedir:

  1. Şahıs (Kişi) Zamirleri


   
   
  Şahıs yani kişi isimlerinin yerine kullanılan zamir çeşididir. Bu türdeki zamirler bir insan isminin yerine kullanılır. Şahıs zamirleri şunlardır: Ben, sen, o, biz, siz, onlar.


  Örnekler

  Benim bilgisayarım.
   
  Sizler yarınların umudusunuz.
  Onları geçen yaz bodrumda gördüm.
  Seni aramaya çıktığımızda Ayşe’de yanımızdaydı.
  Yukarıda kırmızı ile gösterilmiş sözcükler kişi zamiri görevinde kullanılmıştır.


  * Ben ve sen zamirleri ismin yönelme hal ekini (-e) aldığında “Bana ve sana” şeklinde kullanılır.
  * Şahıs zamirleri tamlayan görevinde bulunarak isim tamlaması kurabilir.
  Benim arabam.
  Onların sevgisi.

  2. İşaret Zamiri


  İsimlerin yerini işaret yoluyla karşılayan zamir çeşididir. İşaret zamiri olarak kullanılan başlıca sözcükler şunlardır: bu, şu, o, bunlar, şunlar, diğeri, öteki, beriki.
  İşaret zamiri olan “bu, şu, o” sözcüklerinin Türkçedeki kullanımı ve anlamı şu şekildedir.
  Yakında bulunan bir varlığa “bu”, biraz daha uzakta olan varlığa “şu”, uzakta bulunan bir varlığa da “o” zamiriyle işaret edilir.
   


  Örnekler

  Buralarda kiralık ev bulmak oldukça zor.
   
  Bu dolap burada kalacak, diğeri aşağıya inecek.
  Şunları gözümün önünden kaldırın!


  Kişi zamiri olan “o” ile işaret zamiri olan “o” birbiriyle karıştırılmamalı.
  O, dün akşam tüm ödevleri bitirdi.
  O, bizim köyümüzün çeşmesidir.
  İlk cümlede bir kişi kastedildiği için “o” sözcüğü şahıs zamiridir. İkinci cümledeki “o” ise çeşmenin yerini tutmaktadır. Bu nedenle işaret zamiridir.

  3. Belgisiz Zamir


  İsmi belli belirsiz, kesin olmayacak bir şekilde karşılayan zamirlerdir. Belgisiz zamirlerinin başlıcaları şunlardır: biri, birkaçı, hepsi, pek çoğu, pek azı, herkes, bazısı, bazıları, tümü, tamamı, bütünü, bir kısmı, kimi, herbiri, başkası, kimisi, kimse, hiçbiri…
   


  Örnekler

  Hiçbiri daha önce parkuru tamamlayamadı.
   
  Birkaçı bahçede top oynuyordu.
  Tümünü satsak da bu evi almaya yetmiyor.
  Bazıları bu dünyaya şanslı olarak gelir.  4. Soru Zamiri


  Adları soru yoluyla karşılayan zamirlerdir. Asıl soru zamirleri “kim” ve “ne” sözcükleridir. Diğer soru zamirleri bu sözcüklerden türetilmiştir. Başlıca soru zamirleri şunlardır: ne, neyi, neye, neyde, neyden, nereye, nereden, kim, kime, kimde, kimden, hangi, hangimiz, hangileri, kaçı, kaça, kaçımız…
   


  Soru Zamiri Örnekleri

  Hangimiz sevmedik?
   
  Bu yaz hangisine gideceksiniz?
  Kaçı sınıfı geçti?
  Yurt dışından bize ne getirdin?
  Seni kimler aldı?  5. Dönüşlülük Zamiri


  Yüklemdeki işin özne tarafından yapıldığını bildiren ve kişi zamirleriyle kullanıldığında pekiştirme yapan zamir çeşididir. Bu zamir çeşidinin “dönüşlülük” olarak adlandırılmasının sebebi ise; yapılan işin yapan şahsa dönüyor olmasıdır.
  Dönüşlülük zamiri “kendi” sözcüğüdür. Dönüşlülük zamiri olan kendi sözcüğüne iyelik ekleri getirilebilir.
   


  Dönüşlülük Zamiri Örnekleri

  Tek taşımı kendim aldım.
   
  Sınıfı ben kendim çalışarak geçtim. (Bu cümlede pekiştirme yapmıştır.)
  Kendisini büyük görme hastalığına yakalanmıştı.


  * Kendi zamiri “kendiliğinden” şeklinde kullanıldığında zarf olur.
  Çiçek kendiliğinden büyümüş.

  6. İlgi Zamiri


  Türkçede “-ki” eki ilgi zamiri görevinde kullanılır. İlgi zamiri her zaman kelimeye bitişik olarak yazılır. Herhangi bir ismin yerini tutar.
   


  Örnekler

  Ali’nin evi okula yakın, benimki uzaktı.
   
  Bizimki bugün yine sinirliydi.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)