Nedir.Org *
Zeus

Zamir Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar
Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Zamir (Adıl)
İsim olmadıkları halde isim gibi kullanılan bu sözcüklere zamir diyoruz. Cümle içinde zamirin karşıladığı isim ya da söz öbeği bilinmiyorsa, cümle belirsiz bir anlam taşır.

Zamirler değişik bölümlere ayrılır. Bunları sağdaki menüde gördüğünüz şekilde 5 ayrı grupta sıralayabiliriz. Şimdi bunları tek tek inceleyelim.

1. Şahıs (kişi) Zamirleri

Şahıs isimlerinin yerine geçen zamirlerdir. Dilimizde altı şahıs olduğuna göre altı tane şahıs zamiri var demektir.
Ben biliyorum.
Sen biliyorsun.
O biliyor.
Biz biliyoruz
Siz biliyorsunuz.
Onlar biliyorlar.

2. Dönüşlülük Zamiri

Bu zamir “kendi” sözcüğüdür. Şahıs isimlerinin yerine geçebileceği gibi hayvan isimlerinin ya da cansız varlıkların isimlerinin yerine de geçebilir. Çoğu zaman ek alarak kullanılır.

Kendim Kendimiz
Kendin Kendiniz
Kendi Kendileri

Bu sözcüklerdeki altı çizili ekler dönüşlülük zamirinin hangi şahsı ifade ettiğini gösterir.

Dönüşlülük zamirinin en önemli özelliği, diğer zamirlerle beraber kullanılabilmesidir. Böyle durumlarda zamir, pekiştirme anlamı taşır.

“Bu soruyu ben kendim çözdüm.”

Cümlesinde hem “ben” hem “kendim” zamirleri kullanılmış; böylece “ben” zamirinin anlamı kuvvetlenmiş.

3. İşaret Zamirleri

İsimleri, yerlerini işaret ederek karşılayan zamirlerdir. Bunlar işaret sıfatının zamirleşmesiyle oluşmuştur.

Bu geldi. Bunlar alındı.
Şu satıldı. Şunlar çağırdı.
O gidecek. Onlar beğenildi.

Cümlelerinde altı çizili sözcükler işaret zamirleridir. Burada üçüncü tekil şahıs için kullanılan “o” zamiriyle, işaret zamiri olan “o” zamirini karıştırmayalım. Şahıs zamirleri sadece şahıslarda kullanılır.

O, ders çalışıyor.” cümlesinde şahıs zamiri olan “o” sözü “O, demirden yapılmış.” cümlesinde insan olamayacağından işaret zamiri olmuştur.

Ancak işaret zamirleri insanlar için de kullanılabilir.

Bu benim kardeşim, şu da onun arkadaşı.”

Cümlesinde altı çizili zamirler işaret zamiri oldukları halde şahıs isimlerinin yerlerine geçmiş. Bu durumda “o” işaret zamirinin de insanı karşılayacağı düşünülebilir. Örneğin sınıfta işaret ederek,

Bu, tembel; şu, biraz çalışkan; o, sınıfın en iyisi.”
dersek “o” işaret zamiridir. Çünkü “o” şahıs zamiri sözü edilen kişinin yanımızda olmadığı yani bizim onu görmediğimiz durumlarda kullanılır.

Bunların dışında işaret bildiren başka zamirler de vardır. Ancak bunların yapısı biraz farklıdır.

Burası eskiden boştu.
Şurası sizin ev miydi?
Orası pek hoşuma gitmedi.
Buraları bize aitti.
Şuraları temizleyin.
Oraları unuttum bile ben.

Cümlelerinde altı çizili sözcükler de işaret zamirleridir. Bunların dışında,

Bu kitap benim, öteki senin.”

Cümlesindeki altı çizili zamir gibi daha birkaç işaret zamiri de vardır.

4. Belgisiz Zamirler


İsimleri, tam olarak belli olmayan bir nicelik yönünden belirten belgisiz sıfatlar, isimler düşünce onları karşılar ve belgisiz zamir olur.

Bazı insanlar çalışkandır.” cümlesinde altı çizili sıfat;
Bazıları çalışkandır.” cümlesinde zamir olur. Çünkü “insanlar” isminin yerine geçer. Bunu birkaç örnekte daha gösterelim.

Birçok öğrenci bu konuyu bilmez.
sıfat

Birçoğu bu konuyu bilmez.
zamir

Hiçbir kalemi beğenmedim.
sıfat

Hiçbirini beğenmedim.
zamir

Birkaç yaşlı parkta oturuyordu.
sıfat

Birkaçı parkta oturuyordu.
zamir

Sıfat olarak kullanılmayan belgisiz zamirler de vardır:
Herkes senin burada olduğunu sanıyordu.
Kimse ben haber vermeden içeri girmesin.
Hepsi de çok ucuz fiyata satılmış.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcükler sadece zamir olarak kullanılabilir.

5. Soru Zamirleri


İsimlerin yerlerine soru yoluyla geçen sözcüklerdir. Bu sözcüklerin yerine, sorduğu isimler getirilebilir.

“Bu çiçeği sana arkadaşından başka kim getirir?”

Cümlesinde altı çizili söz, çiçeği getiren kişinin isminin yerine kullanılmıştır. Bu kişinin ismini “kim” zamirinin yerine koyabiliriz.

Çarşıdan ne aldın?
Nerede oturuyorsunuz?
Hangisi önce geldi?
Kaçı bizimle gelecek?

Zamirler, kendileri gibi ismin yerine geçen adlaşmış sıfatlarla karıştırılmamalıdır. Bunların ikisi de ismin yerine geçiyor. Ancak zamirler isimlerin herhangi bir niteliğini bildirmediği halde adlaşmış sıfatlar ismi niteliğiyle beraber karşılar.

Bu kadın dün de gelmişti.
Yaşlı kadın dün de gelmişti.

Bu cümlelerde altı çizili sözlerin ikisi de sıfattır. Birincisi işaret sıfatı, ikincisi ise niteleme sıfatıdır. Bu sıfatların belirttiği “kadın” isimleri cümleden çıkarılırsa,

Bu dün de gelmişti.”
Yaşlı dün de gelmişti.”

şekline gelen cümlelerde altı çizili sözler ismin yerine geçmişlerdir. Bu sözcüklerin anlamlarına baktığımızda “bu” sözcüğünün, yerine geçtiği ismin niteliğini bildirmediğini, “yaşlı” sözcüğünün ise bildirdiğini görüyoruz. Öyleyse birincisi zamir, ikincisi adlaşmış sıfattır.
Sponsorlu Bağlantılar

Zamir Resimleri

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Zamir Sunumları

 • 4
  Önizleme: 2 yıl önce

  Zamirler Sunusu (PPTX)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  HAZIRLAYANZAMİR VE TÜRLERİDEĞERLENDİRME SORULARI

  2. Sayfa
  ZAMİRKişi Zamirleriİşaret ZamirleriSoru ZamirleriBelgisizZamirEk Hal.ZamirlerAna Sayfastyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  ZAMİR Cümlede gerektikçe adların yerini tutan, onlara elçilik yapan sözcüklere zamir denir. Adlar varlıkların sürekli, zamirler ise geçici karşılıklarıdır.geristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  Kişi Zamirleri Kişi adlarının yerine kullanılan zamirlere kişi zamiri denir. Kişi zamirleri şunlardır: ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi. Örnek: Ben seni çok seviyorum. Bizimle pikniğe gelecek misin?geristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  İşaret Zamirleri Varlıkların adlarının yerini işaret eden zamirlere işaret zamiri denir. İşaret zamirleri şunlardır: bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar. Örnek: Bu çok çalışkan bir öğrencidir. Aldıkların bunlar mı?geristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  Soru Zamirleri Adların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamirleri denir. Soru zamirleri şunlardır: kim, ne, nere, kaçı… Örnek: Bugün bize ne aldın? Bu çocuk kim? geristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  Belgisiz Zamirler Hangi adların yerini tuttukları açıkça belli olmayan zamirlere belgisiz zamirler denir. Bazıları şunlardır: herkes, kimse, kimisi, biri, öbürü, hepsi… Örnek: Hepsini tanırım ben. Kimse bana bunu yapamaz.geristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  Ek Halindeki Zamirler 1-İlgi Zamiri: Bir adın yerini tutacak şekilde kullanılan –ki ekine ilgi zamiri denir. Örnek: Benimki daha güzel. Sağdakini ben alırım.devamstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  2- İyelik Zamirleri: İsim tamlamalarında tamlayanın şahıs zamiri olduğu durumlarda tamlananın almış olduğu kişi eklerine iyelik zamirleri denir.İyelik zamirleri şunlardır: -(i)m, -(i)n, -i ….. Örnek:Arabam düşündüğünden daha hızlıdır.Öğretmenim, sizi çok seviyorum.geristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  DEĞERLENDİRME SORULARIAna SayfaDEĞERLENDİRME SORULARIstyle.visibility

  11. Sayfa
  SORU-1 Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi zamirdir?a) Şunun görevi ne?b) Onu sakın kırma.c) Gidişi beni çok üzdü.d) Böyle gidersen yetişemezsin.A)B)C)D)

  12. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın

  13. Sayfa
  SORU-2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? a) Herkes beni seviyordu. b) Kimileri çok vurdum duymaz. c) Bu ev çok güzel. d) Sana ne getireyim?A)B)D)C)

  14. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  15. Sayfa
  SORU-3 Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisi belgisiz zamirdir? a) Ben sana yapacağımı bilirim. b) Bugün kimseyi görmedim. c) Sana kantinden ne alayım? d) Onları büyük saksıya dikin.A)B)C)D)

  16. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  17. Sayfa
  SORU-4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri yoktur? a) Orada iki evimiz var. b) Bu olayda hata senin. c) O,hastanede yatıyor. d) Şunu alacağım.A)B)C)C)

  18. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  19. Sayfa
  SORU-5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri vardır? a) Şunu alabilir miyim? b) Hepsi çok güzel olmuş. c) Bunların sorumlusu sensin. d) Kim almış çoraplarımı?A)B)C)D)

  20. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  21. Sayfa
  SORU-6 Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz zamir yoktur? a) Kimse karşı çıkmadı. b) Herkes olayı anladı. c) Şunu alır mısın? d) Birkaçı hariç çoğu geldi.A)B)C)D)

  22. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  23. Sayfa
  SORU-7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmamıştır? a) Hangisi sana daha yakın? b) Kimi daha çok seviyorsun? c) Sana ne almasını isterdin? d) Hangi çocuk senin Ayşe?A)B)C)D)

  24. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  25. Sayfa
  SORU-8 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde işaret zamiri vardır? a) Birçoğu seni seviyor. b) Bu,sazı güzel çalar. c) Kimi arıyorsun? d) Ben çok hastayım.A)B)C)D)

  26. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  27. Sayfa
  SORU-9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır? a) Sizin kaç eviniz var? b) Senin suçun yok. c) Benimki daha güzel. d) Sana diyeceğim yok Olgun.A)B)C)D)

  28. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Diğer soruya geçmek için tıklayın.

  29. Sayfa
  SORU-10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? a) Marketten ne aldın? b) Kaç soru çözdün? c) Hangi konuda konuştu? d) Kaç taflan yedin?A)B)C)D)

  30. Sayfa
  Doğru cevap. Tebrik ederim.Sorular bitmiştir.Çıkmak için tıklayın.

  31. Sayfa
  Yanlış cevap.Soruya dönüp tekrardeneyin

Zamir Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Zamir Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Zamir Nedir?
  İç yüz, iç


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)
Facebook Grubumuz

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin